Czy Inwestor może w jakikolwiek sposób dochodzić odszkodowania lub czy może zobligować gminę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zwrócił się do właściwego wydziału planowania przestrzennego o opinię, czy planowane przedsięwzięcie o przedłożonej charakterystyce będzie zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po dokładnej analizie urząd wydał opinię o zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po powzięciu tych informacji, Inwestor wydzierżawił budynki i zlecił opracowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaj i skala przedsięwzięcia zgodnie z treścią pisma nie uległy zmianie. Po złożeniu wniosku o decyzję środowiskową otrzymano informację, że mimo uzyskanej wcześniej opinii, ten sam wydział wskazuje, że przedsięwzięcie nie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mimo braku jego zmiany. Od wydania interpretacji do złożenia dokumentacji minęły 4 miesiące. Inwestor wskutek tego działania został narażony na spore koszty, którym pismo miało zapobiec.

Czy Inwestor może w jakikolwiek sposób dochodzić odszkodowania lub czy może zobligować gminę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX