Questions and answers

Czy zakup środków czystości w Polsce i ich transport do Niemiec, do mieszań pracowników stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy zasiłek chorobowy przysługuje za dzień, w którym pracownik wykonywał pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem podzielnym, w sytuacji gdy nastąpił zgon osoby wymagającej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zmiana wymiaru etatu ma wpływ na ustalenie podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Do kiedy złożyć CIT-8 w związku z postawieniem firmy w stan likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Ile wynosi limit zwolnień od podatku dochodowego od świadczeń finansowanych z ZFŚS w 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jaką część wynagrodzenia można zaliczyć do kosztów uzyskania w przypadku skorzystania ze zwolnienia od ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak długo może trwać nauka języka polskiego dla ucznia obcokrajowca, który uczy się w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ewidencjonować opłatę ewidencyjną (CEPiK)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak formalnie ma wyglądać poinformowanie pracownika niepedagogicznego o wynagrodzeniu postojowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki dochód wziąć pod uwagę przy ustalaniu uprawnienia do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie podmioty są państwowymi osobami prawnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje likwidacja spółki, w której pozostały składniki majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma wynajem mieszkania przez małżeństwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki jest maksymalny okres dla dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla opiekunów osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaki jest zakres obowiązków związków zawodowych w sprawie arkusza organizacji szkoły na dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy rozumieć art. 152b ust. 1 pkt 3 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jak podatkowo ujmować zmiany naturalne w towarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić godziny rozpoczęcia pracy w ramach ruchomego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak przekazać pracownikom informację o redukcji etatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w księgach przedawnioną dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ująć w księgach różnicę bilansową powstałą po przejściu spółki jawnej z PKPiR na księgi handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż doładowań w systemie prepaid?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu udzielonego w okresie przestoju ekonomicznego oraz ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak zaksięgować zwiększenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu w postaci projektu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Kiedy pracownik powinien zgłosić pracodawcy wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy wypłacić wyrównanie dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto płaci wynagrodzenie chorobowe fizjoterapeucie przez pierwsze 33 dni kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu pośrednictwa w opłacania rachunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za ile dni pracodawca powinien wypłacić zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co stanowi podstawę wypłaty ekwiwalentu i odprawy dla pracownika po zasiłku rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy arkusz placówki należy przekazać do zaopiniowania przez związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dodatkowa nauka języka polskiego może trwać krócej niż 12 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy może być wykorzystany w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy do do ewidencji czasu pracy należy dołączać druki zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy firma może oddawać żużle i popioły paleniskowe do lokalnych PSZOK-ów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy istnieje przepis określający minimalną odległość farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW od granicy lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy i w jakim zakresie wojewoda ma prawo dostępu do danych zawartych w spisie wyborców gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można odliczyć VAT w pełnej wysokości od kosztów gwarancji na samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o pracę na okres jednego roku z wynagrodzeniem o stałej stawce godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy porozumienie o obniżeniu wymiaru zatrudnienia obejmuje osoby nowo zatrudnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracodawca ujmuje w kosztach wynagrodzenie brutto pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik, który przyjął dziecko w ramach zawodowej rodziny zastępczej, może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne