Questions and answers

Czy zamawiający ma prawo wyboru sposobu składania ofert w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinny być u pracodawcy przy umowie zlecenie nauczyciela w szkole policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje w roku szkolnym 2020/2021 powinien posiadać nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak ocenić ryzyko zawodowe lekarza w SOR narażonego na koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej formie należy zmienić stanowisko nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy deputat na posiłek w pracy należy doliczyć do dochodu osoby ubiegającej się o pomoc?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zgodnie z najnowszym orzecznictwem można wnuczce przyznać SZO, czy ważna jest kolejność alimentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak długo w szkole policealnej należy przechowywać pisemne prace egzaminacyjne słuchaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie cofnięcia stypendium szkolnego w okresie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na co można przeznaczyć godziny dyrektorskie w szkole branżowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Na jakiej podstawie można dokonać zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy do terminu na wydanie decyzji nie będzie wliczony termin od odpowiedzi inwestora do daty wydania decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy fundusz zdrowotny dla nauczycieli powinien być dzielony w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy i jaka grupa słuchaczy może być skierowana na praktykę zawodową do jednego pracodawcy w tym samym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy obowiązkiem dyrektora jest zapewnić pełen etat nauczycielowi dyplomowanemu, jeśli brak jest godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy ojcu dziecka będzie przysługiwało prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy podczas pandemii koronawirusa zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być realizowane tylko zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy posadowienie obudowy instalacji technologicznej wymaga pozwolenia na budowę czy jedynie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy projektowane panele fotowoltaiczne o mocy do 40kW wymagają pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Czy przy zdalnym nauczaniu należy wypłacać nauczycielowi wspomagającemu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci z obwodu ma zapewnić dyrektor szkoły obwodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy rozliczenie z dotacji może przewyższać kwotę otrzymanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy uchwała została podjęta większością głosów, gdy było 50% głosów za i 50% głosów przeciw?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w czasie epidemii koronawirusa należy poddać nauczyciela badaniom lekarskim kontrolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w czasie pandemii koronawirusa nauczycielce religii można nie przedłużać umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne