Co oznacza „postać elektroniczna wniosku o urlop rodzicielski”?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co oznacza "postać elektroniczna wniosku o urlop rodzicielski"?

Czy za postać elektroniczną wniosku możemy uznać skan wniosku np. papierowego przysłanego mailem (i jaka data jest wówczas uznawana za datę złożenia wniosku – data maila czy data wskazana na skanie papierowego wniosku)?

Czy za postać elektroniczną wniosku możemy uznać mail, w którego treści będzie wskazana prośba o udzielenie urlopu, czy taki mail powinien być odpowiednio zweryfikowany (jeśli tak to w jaki sposób), że należy do tego konkretnego pracownika?

W jaki sposób mają być przechowywane wnioski złożone w postaci elektronicznej w teczkach pracowników, które są prowadzone w wersji papierowej, (czy należy je wydrukować i np. opatrzeć klauzulą "zgodne z oryginałem"?

Czy mogą być przechowywane na nośnikach np. dysk?

Zgodnie z art. 27, art. 28 (oraz analogicznie art. 32) przepisów przejściowych pracownik będący w trakcie urlopu rodzicielskiego w dniu wejścia w życie ustawy ma prawo do skorzystania z urlopu w nowym wymiarze ale na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Jaka jest prawidłowa interpretacja tego zapisu?

Rozumiem, że dochodzi tutaj do wykorzystania dodatkowa, nieprzenoszalna część urlopu.

Co jednak oznacza skorzystanie "na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych"?

Czy jeżeli zarówno matka, jak i ojciec dziecka korzystali z urlopu rodzicielskiego w okresie pomiędzy 2 sierpnia 2022 r. a wejściem w życie nowych przepisów (dzielili się urlopem, zatem żadne z nich nie skorzystało samo z pełnego wymiaru 32 tygodni), to przysługuje im teraz dodatkowe 9 tygodni urlopu?

Czy z tych dodatkowych 9 tygodni może skorzystać albo matka albo ojciec?

Czy pracownik może złożyć wniosek o którym mowa w art. 39 przepisów przejściowych w formie elektronicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX