Questions and answers

Jak prawidłowo ustalić harmonogram pracy dla pracy zmianowej w systemie ciągłym przez 7 dni i przez całą dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zachować 35 godzinny odpoczynek tygodniowy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić ilość etatów w ośrodku pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak ustalić kraj, w którym należy opodatkować uzyskiwane dochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ustalić liczbę osób do odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w listopadzie czy grudniu skoro dokument CMR jaki posiadam jest z datą listopadową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może zatrudnić pracownika w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kto powinien pobrać zaliczki w przypadku otrzymania emerytury pracownika rolnego z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakiej podstawie starosta powinien dokonać oceny udatności uprawy leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Od jakiej wartości należy zapłacić PCC w przypadku przekształcenia spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Od kiedy stronie należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Według jakiego kursu w miesiącu grudniu spółka powinna wykazać WNT używając NIP-u kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać rocznego rozliczenia obcokrajowca, który nie posiada numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób kwalifikować przychody z tytułu udzielenia licencji na program komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób można umieścić mieszkańca gminy w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć używanie samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować wypłaconą dwukrotnie przez pomyłkę odprawę dla zwolnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W którym momencie opodatkować przychód z tytułu najmu prywatnego nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy zanieczyszczenie surowca i niedopuszczenie go do produkcji sprawia, że ma nabywa on status odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować odpady z drukarki 3D?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy aktualizacja wywiadu przy specjalnym zasiłku dla opiekuna może być przeprowadzana przed upływem 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy brak NIP na otrzymywanych przez rolnika fakturach wyłącza możliwości odliczania VAT z tych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy inwentaryzację z sierpnia 2014 r. można uznać za inwentaryzację roczną (31 grudnia 2014 r.)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy może odliczyć VAT naliczony z faktury zakupu tuby mosiężnej na akt erekcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu koszulki sportowej i biletów, przekazanych pracownikom dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy nota informacyjna stanowi dokument księgowy w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy oddział zagranicznej spółki z o. o. może być w Polsce czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik miał prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu i paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik miał prawo do odliczenia z tytułu zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownik może zrzec się prawa do diety z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prezes spółki zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może podpisywać dokumenty w trakcie urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy projekt decyzji o warunkach zabudowy powinien być przesyłany do stron postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Czy skorzystanie z usługi serwisowej przez pracownika podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka ma możliwość odzyskania VAT naliczonego w Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy szkoły jazdy oraz języków obcych mają prawo korzystać ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zużycie towaru handlowego na potrzeby firmy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja umorzonej warunkowo pożyczki z WFOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa kosztów holowania samochodu po wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zorganizowanie konferencji wraz z wyżywieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać przy wniesieniu aportem przedsiębiorstwa i jaki ma to wpływ na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT darowizna dokonana na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT uznanie reklamacji towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki kurs przeliczeniowy należy zastosować przy rozliczaniu faktury zakupy maszyny z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż podatnikowi z UE sklepu internetowego, grafiki, domeny internetowej i towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować umowę o pracę, która została zakwestionowana przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć umowę komisową na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo zafakturować sprzedaż nieruchomości składającej się z działki i budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT obciążenie kontrahentów kosztami opłat celnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić 5 lat od nabycia lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać VAT z faktury leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym, w miesiącu wystawienia faktury, czy w miesiącu wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może sfinansować koszty imprezy masowej ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Według jakiego kursu rozliczyć w wartości początkowej koszt dodatkowego ubezpieczenia środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć VAT od sprzedaży (w rozliczeniu) starego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek pisemnego sporządzenia procedur wydawania nauczycielom teczek osobowych uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może nałożyć na wicedyrektora obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy ogólny zbiór danych SIO należy zgłosić do rejestracji GIODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne