Czy organ może żądać w załączanych do wniosku zwykłych umowach dzierżawy zapisów, z których jasno będzie wynikać, że będzie tam prowadzona działalność polegająca na gospodarowaniu odpadami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 42 ust. 4a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. wskazuje, że do wniosków wymienionych w tym artykule w punktach 1-4 należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności.

Czy art. 41b u.o. stanowi, że do zbierania lub przetwarzania wszystkich odpadów należy takie umowy przedkładać do wniosku?

Jeżeli nie, to co ze zbieraniem pozostałych odpadów na terenie niebędącym własnością zbieracza?

Czy organ może żądać w załączanych do wniosku zwykłych umowach dzierżawy zapisów, z których jasno będzie wynikać, że będzie tam prowadzona działalność polegająca na gospodarowaniu odpadami?

Zdarza się, że wydzierżawiający nie mają o tym pojęcia.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access