Czy ojciec może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na syna na podstawie orzeczenia TK, które nie uzależnia prawa do świadczenia od daty powstania niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2020 r.

PYTANIE

Klient pobiera z tutejszego organu zasiłek dla opiekuna na syna od 2016 roku. W dniu 17 czerwca 2019 roku do tutejszego organu wpłynął wniosek klienta o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (niepełnosprawność syna nie powstała w okresie nauki) na syna wraz z wnioskiem o uchylenie decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna.

W dniu 27 czerwca 2019 roku tutejszy organ wydał decyzję o odmowie świadczenia pielęgnacyjnego na syna, na podstawie art. 17 ust. 1b klient odwołał się od tej decyzji.

W dniu 07 stycznia 2020 roku do tutejszego organu wpłynęła decyzja SKO informująca o uchyleniu decyzji organu I instancji i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Na podstawie wytycznych SKO został przeprowadzony wywiad środowiskowy, z którego wynika, iż ojciec sprawuje całodobową opiekę na synem.

Czy strona ma złożyć rezygnację z ZDO od czerwca 2019 roku czy od stycznia 2020 roku?

Do grudnia 2019 roku SDO był wypłacany.

Na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych tutejszy organ nie ma możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (art. 17 ust. 1b, ust. 5 pkt 1 lit. b), czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne posiłkując się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego?

Czy organ powinien wydać decyzję odmowną na świadczenie pielęgnacyjne, odmówić również ZDO?

Osoba winna się odwołać i przekazać ponownie sprawę do SKO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy