Questions and answers

Czy refundacja dla pracowników kosztów zakupu okularów powinna być opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wynajem mieszkań podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy złożenie odwołania do wyższej instancji od decyzji urzędu skarbowego wstrzymuje jej wykonanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu za czas dyżuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak przekazać pracownikowi samorządowemu informację o wynagrodzeniu za czas dyżuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować w przypadku przebudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego związanego z zakupem okularów przez podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy okres opłacania składek KRUS powinien zostać wliczony do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w kosztach podatkowych można ujmować wydatki związane z używaniem części mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki związane z organizacją warsztatów stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakiego urzędu skarbowego spółka po przekształceniu powinna złożyć sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na podatniku, który uzyskał spadek w postaci udziału w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna wykluczenia wykonawcy, który nie uzupełnił zaświadczenia z Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć utwardzony, ogrodzony i zadaszony plac?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej: z chwilą dokonania zgłoszenia czy po jego przyjęciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostaw prasy w ramach prenumeraty kwartalnej oraz rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy opodatkować dostawy do szpitala części zamiennych do wyrobów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w sytuacji, gdy uzyskanie certyfikatu pochodzi z zagranicznej firmy, należy rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych fakturę za usługę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim miesiącu możemy odliczyć VAT z faktury za ratę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć nabycie filmu DVD od podatnika z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w biurze, może być zainstalowany piec CO gazowy z zamkniętą komorą spalania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Czy od przekazania uczestnikom szkolenia pendriva z materiałami szkoleniowymi należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy okres przebywania w zakonie wlicza się do stażu urlopowego zakonnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zapłatę składek ZUS za zleceniobiorcę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zatrudniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może dokonać potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wycofanie gruntów rolnych z ewidencji środków trwałych implikuje negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie są zasady w zakresie publikowania piktogramów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w kursie doszkalającym. odbywającym się poza godzinami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wyjazd na zagraniczne szkolenie jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty powinien dostarczyć pracodawcy pracownik, który rezygnuje z pobierania świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pełnoletni uczeń/student może być zatrudniony w okresie wakacji jako kierowca na zleceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Na jakim koncie należy zaksięgować kwotę pochodzącą z odsprzedaży składnika majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy przysługujący sprzątaczce w związku ze zmianą etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy koszt kolacji sfinansowany z dotacji unijnych korzysta ze zwolnienia CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można korygować zobowiązania z tytułu CIT, które się już przedawniły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w przypadku sprowadzania elektroniki z Chin należy zapłacić cło?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki status prawno-podatkowy ma amerykańska spółka będąca komandytariuszem polskiej spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik przy refakturowaniu usługi zakupionej od kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dokonywanie obrotu złomem wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia bądź zgłoszenia do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto powinien wystawić notę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy premia roczna stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ewentualnego ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy prostowanie zębów dorosłych osób poprzez założenie aparatu zębowego przez dentystę jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma zakup towaru na Białorusi i odsprzedaż do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć cały VAT z faktury zakupu samochodu i paliwa do niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przejęcie pracowników spółki z o.o. przez spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dokumentację przetargową przekazywaną do archiwum zakładowego, należy po wypięciu z segregatorów zszywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy dotacja z ARMiR na zakup środków trwałych stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne