Czy firma demontująca eternit powinna być wpisana do rejestru BDO jako transportująca odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi usługi demontażu eternitu. Jest wpisana do rejestru BDO jako wytwórca odpadów o kodach 17 06 01 i 17 06 05. Ma flotę transportową odpowiednio przeszkoloną, ma ADR. Zdemontowany eternit dobrze zabezpieczony składowany jest na działce klienta. Po zakończonych pracach jest zabierany własnym transportem i wywożony do utylizacji.

Czy w tym przypadku firma powinna być wpisana do rejestru BDO jako transportująca odpady?

Czy może przewieźć zabezpieczony eternit na teren swojej nieruchomości w celu zebrania większej ilości (bez zezwolenia na zbieranie odpadów), a następnie przetransportowania go do miejsca utylizacji?

Czy firmy demontujące eternit i transportujące go do miejsca utylizacji powinny mieć zezwolenie na transport odpadów (17 06 05, 17 06 01) w postaci wpisu do rejestru BDO?

Czy należy potraktować je jako wytwórców odpadów i zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. nie będą podlegać wpisowi do rejestru?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access