Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczące możliwości podpisania kolejnej umowy z wykonawcą, który w wyniku przetargu nieograniczonego wykonał już dla gminy roboty budowlane polegające na montażu kilku instalacji fotowoltaicznych. Zachodzi konieczność zmiany lokalizacji posadowienia jednej z instalacji.

Czy gmina posiada możliwość podpisania nowej umowy z tym samym wykonawcą na zmianę lokalizacji posadowionej już i rozliczonej instalacji?

W przypadku ogłoszenia kolejnego przetargu na przeniesienie w/w instalacji oraz podpisania umowy z nowym wykonawcą istnieje obawa, że gmina utraci kilkuletnią gwarancję udzieloną przez pierwszego wykonawcę. Szacowany koszt przeniesienia instalacji fotowoltaicznej to około 37.000 zł brutto.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?