Questions and answers

Jak należy prawidłowo obliczyć limit sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak opodatkować nabycie od spółki z o.o. obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż suszonych owoców przez firmę węgierską?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować u źródła przychody obcokrajowców z odsetek od rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na busy do przewozu osób oraz busy specjalistyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy wójtowi piastującemu ten urząd przez kilka kadencji z rzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać w CIT koszty eksploatacji pojazdu wykorzystywanego przez pracownika dla celów służbowych i prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć w PKPiR fakturę otrzymaną we wrześniu, a odnalezioną w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak wyglądają rozliczenia podatkowe przy finansowaniu pracownikom okularów lub soczewek korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wykazać w informacji PIT-11 świadczenia wypłacone z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Na jakich zasadach spółdzielnia socjalna może korzystać ze zwolnienia podatkowego w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na podstawie jakiego przepisu ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, można złożyć wniosek do mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

W jakiej formie pracodawca powinien zlecać pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakim miesiącu należy ująć transakcję zakupu środka trwałego od unijnego podatnika w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć dotację uzyskaną po realizacji inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych koszty pośrednie, jeśli podatnik prowadzi księgi podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy delegacje pracowników stanowią koszt podatkowy gdy podatek i składki zostały zapłacone w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kara umowna nałożona przez NFZ na placówkę medyczną i zwrot refundacji stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie weekendowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do 6-miesięcznej odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy biuro rachunkowe może sporządzić dla klienta dokumentację cen transakcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe powinno zgłaszać do GIIF informacje o transakcjach powyżej 15.000 EUR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się diet, które mu przysługują?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy spółka postąpiła prawidłowo uznając aport w wartości poniesionych przez gminę "aportowanych wydatków"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy biuro rachunkowe może podpisywać dla klientów deklaracje do US i ZUS za pomocą podpisu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dokumenty dotyczące służby przygotowawczej można przechowywać w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy inwestycja polegająca na budowie stacji diagnostycznej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można jednocześnie prowadzić punkt zbierania pojazdów wraz ze stacją demontażu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji należy składać we wszystkich urzędach skarbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po 31 grudnia 2015 r. nie będzie można odprowadzać ścieków z własnego gospodarstwa domowego do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy podatnik może zrezygnować z odliczenia VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy powstaną różnice kursowe jeśli fakturę złotówkową pomyłkowo opłacono na konto walutowe kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy pracownikowi należy się urlop okolicznościowy na zgon babci męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy prokurę w spółce z o.o. można zawęzić do reprezentowania spółki przed organami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy rękawiczki użyte do ekshumacji zwłok należą do kategorii odpadów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości po upływie 6 lat od daty wycofania jej na potrzeby osobiste zwolniona jest z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy transakcje pomiędzy spółką z o.o. a spółką komandytową stanowią transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiego kodu odpadu zakwalifikować mieszaninę skratek, piasku i materii organicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadu zakwalifikować spieki z tworzywa sztucznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadu zakwalifikować wytłoczki z wiesiołka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Gdzie osoba zamieszkała w Niemczech powinna opodatkować przychód z nieruchomości położonej na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku sprzedaży gruntu, na którym osoba prywatna wybudowała budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie kody odpadów należy przypisać opisanym transformatorom i autotransformatorom?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jaki kod odpadów będzie właściwy dla puszek aluminiowych po napojach oraz butelek plastikowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać trawie, która pochodzi z terenów przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać zużytym wężom pożarniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy właściwie przeprowadzić postępowanie kierujące klientkę do ośrodka wsparcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne