Co powinien zrobić podatnik, który otrzymawszy pożyczkę od ojca, omyłkowo złożył druk SD-3 zamiast PCC-3?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik otrzymał od swojego ojca pożyczkę na rachunek bankowy. W treści przelewu omyłkowo napisano ,,DAROWIZNA", a podatnik złożył deklarację ZD-3, zamiast PCC. Podatek PCC nie został zapłacony. Obecnie Urząd Skarbowy wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień czy otrzymana darowizna przeznaczona została na cele mieszkaniowe.

Czy jeżeli po otrzymaniu takiego wezwania podatnik złoży deklarację PCC i zapłaci należny podatek wraz z odsetkami oraz złoży wniosek o anulowanie ZD-3, Urząd Skarbowy może nałożyć sankcję w wysokości 20% PCC?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX