Law Journal

Dokumentowanie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Dz.U.2000.70.824 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dz.U.2000.66.790 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

Dz.U.2000.79.888 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.

Dz.U.2000.66.793 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

Dz.U.2000.66.800 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2000 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

Dz.U.2000.66.799 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2000 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

Dz.U.2000.66.798 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2000 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2000.61.713 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2000.66.801 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2000.66.802 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.2000.61.712 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy.

Dz.U.2000.61.710 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt obowiązujący

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu powiatu.

Dz.U.2000.61.709 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt obowiązujący

Nawozy i nawożenie.

Dz.U.2000.89.991 | ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Staż podyplomowy pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2000.69.815 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

Dz.U.2000.62.725 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kwot produkcji cukru.

Dz.U.2000.62.726 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych.

Dz.U.2000.61.711 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny.

Dz.U.2000.74.857 | ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.2000.72.839 | ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U.2000.66.787 | ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie.

Dz.U.2000.65.757 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U.2000.70.820 | ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Dz.U.2000.59.687 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2000.65.779 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Warszawa-Centrum.

Dz.U.2000.58.686 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2000 r. | Akt indywidualny

Prawo telekomunikacyjne.

Dz.U.2000.73.852 | ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2000.62.734 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U.2000.70.819 | ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Nagrody roczne, nagrody pieniężne w formie wyróżnienia oraz zapomogi dla żołnierzy.

Dz.U.2000.65.770 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Dz.U.2019.1461 t.j. | ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U.2000.65.776 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej.

Dz.U.2000.68.805 | ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Wzór rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

Dz.U.2000.62.723 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2000 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru legitymacji i odznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2000.67.803 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2000.59.688 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim.

Dz.U.2000.62.721 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Dz.U.2000.61.705 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Dz.U.2000.61.706 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Restrukturyzacja finansowa górnictwa siarki.

Dz.U.2016.1752 t.j. | ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2000.58.685 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2000.56.668 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.2000.56.667 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U.2001.14.124 | ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.

Dz.U.2000.65.766 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

Dz.U.2000.61.716 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Określenie obszarów, na których występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska.

Dz.U.2000.62.720 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2000 r. | Akt utracił moc