Law Journal

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.

Dz.U.2000.56.669 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Dz.U.2000.65.763 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zadania oraz organizacja i szczegółowe zasady funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy.

Dz.U.2000.56.671 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 30/99.

Dz.U.2000.56.678 | wyrok z dnia 11 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 12/99.

Dz.U.2000.55.665 | wyrok z dnia 10 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 21/99.

Dz.U.2000.55.666 | wyrok z dnia 10 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych olejów przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2000.55.656 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

Dz.U.2000.65.769 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Sposoby utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów.

Dz.U.2000.65.786 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Sposób sponsorowania audycji lub innych przekazów.

Dz.U.2014.203 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość i warunki przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

Dz.U.2000.62.733 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Ustalenie przebiegu dróg krajowych w Warszawie.

Dz.U.2000.56.675 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych.

Dz.U.2000.54.651 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2000 r. | Akt utracił moc

Wzory odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania policjantom.

Dz.U.2000.67.804 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2000 r. | Akt obowiązujący

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Świerklany.

Dz.U.2000.52.623 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Dz.U.2000.55.663 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2000 r. | Akt jednorazowy

Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2021.324 t.j. | ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki dopuszczalności i nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Dz.U.2000.60.704 | ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu w celach spożywczych niektórych rodzajów soli.

Dz.U.2000.56.676 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.2000.56.670 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2000.66.788 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2000.66.789 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Dz.U.2000.71.832 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.

Dz.U.2000.71.831 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2000.71.833 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Protokołu poprawek do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej.

Dz.U.2000.70.817 | ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

Dz.U.2000.53.647 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2000.60.701 | ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o obligacjach oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2000.60.702 | ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 25/99.

Dz.U.2000.53.648 | wyrok z dnia 28 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 34/99.

Dz.U.2000.53.649 | wyrok z dnia 28 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Określenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2000.52.621 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Opłaty drogowe.

Dz.U.2000.51.607 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.

Dz.U.2000.51.608 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Dz.U.2000.52.622 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 20/99.

Dz.U.2000.52.632 | wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.2000.54.653 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

Dz.U.2000.53.641 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 2/99.

Dz.U.2000.52.631 | wyrok z dnia 21 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

Dz.U.2000.55.664 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Pełnomocnik Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy.

Dz.U.2000.51.602 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2000.50.588 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Dz.U.2000.50.589 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2000.50.590 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2000.50.591 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej.

Dz.U.2000.51.604 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Smołdzino.

Dz.U.2000.50.592 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Wynagrodzenia zawodowych kuratorów sądowych.

Dz.U.2000.50.586 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2000.51.616 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy