Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.22 | decyzja z dnia 8 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Dz.Urz.KGP.2004.5.21 | zarządzenie z dnia 8 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do spraw oceny ryzyka zawodowego w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2004.2.15 | decyzja z dnia 5 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Księga Tożsamości obowiązująca w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.15 | zarządzenie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Księga Tożsamości obowiązująca w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.15 | zarządzenie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Księga Tożsamości obowiązująca w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.15 | zarządzenie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin konkursów na stanowisko dyrektora oddziału regionalnego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.11 | zarządzenie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin konkursów na stanowisko dyrektora oddziału regionalnego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.11 | zarządzenie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie powołania Rady do spraw Afryki.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.16 | decyzja z dnia 4 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Refundacji.

Dz.Urz.MZ.2004.4.26 | zarządzenie z dnia 3 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dz.Urz.MRiRW.2004.6.6 | zarządzenie z dnia 2 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2004.3.21 | zarządzenie z dnia 2 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Działalność Wojskowej Służby Kurierskiej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2004.3.28 | decyzja z dnia 1 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie kierownika aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.19 | decyzja z dnia 1 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.2.11 | zarządzenie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.2.14 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.2.14 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.2.14 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.2.14 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.2.14 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym i krajowym.

B.I.LP.2004.3.19 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyki stosowanej przez Miasto Stołeczne W. za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2004.3.302 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu Resortowego do Spraw Harmonizacji Technicznej i Normalizacji.

Dz.Urz.MI.2004.5.12 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lagos.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.15 | decyzja z dnia 25 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Abudży.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.14 | decyzja z dnia 25 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Logistycznego Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.3.9 | decyzja z dnia 24 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Logistycznego Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.3.9 | decyzja z dnia 24 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Logistycznego Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.3.9 | decyzja z dnia 24 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2004.2.8 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zakup środków ochrony roślin.

B.I.LP.2004.2.18 | decyzja z dnia 23 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2004.2.7 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.3.27 | decyzja z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.3.27 | decyzja z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2004.4.18 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia w Centrali KRUS Komisji ds. oceny projektów inwestycyjnych.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.10 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie i tryb prac Zespołu do spraw przygotowania i organizacji III Szczytu Rady Europy.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.9 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie i tryb prac Zespołu do spraw przygotowania i organizacji III Szczytu Rady Europy.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.9 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt utracił moc