Departmental acts

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2011.9.112 | decyzja z dnia 18 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Transportu w Gdańsku.

Dz.Urz.MON.2011.9.114 | decyzja z dnia 18 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2011.1.29 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.43 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.42 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Kryteria i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.

Dz.Urz.UOKiK.2011.1.1 | wyjaśnienie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.3.15 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.3.15 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.3.15 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.3.15 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.3.15 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.3.15 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu dla działu administracji rządowej - oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2011.1.28 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie doręczonych w miesiącach: lipiec-grudzień 2010 r.

Dz.Urz.UOKiK.2011.1.4 | wykaz z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania sprawności fizycznej policjantów.

Dz.Urz.KGP.2011.3.17 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania sprawności fizycznej policjantów.

Dz.Urz.KGP.2019.18 t.j. | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania sprawności fizycznej policjantów.

Dz.Urz.KGP.2011.3.17 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania sprawności fizycznej policjantów.

Dz.Urz.KGP.2011.3.17 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania sprawności fizycznej policjantów.

Dz.Urz.KGP.2011.3.17 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2011.8.96 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2011.9.131 | porozumienie z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołów specjalistycznych do spraw projektów badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.41 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów specjalistycznych do spraw projektów badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.41 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Rada Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2011.8.101 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Kodeksu etycznego postępowania pracowników i żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2011.8.100 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2011.8.95 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji do spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.20 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Płatne urlopy dodatkowe.

Dz.Urz.CBA.2011.1.41 | decyzja z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.38 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.38 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.38 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.40 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu zadaniowego ds. modyfikacji podsystemu KADRY i PŁACE.

B.I.LP.2011.5.45 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Stosowanie materiału doradczego TGL nr 44.

Dz.Urz.ULC.2011.7.22 | wytyczne z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie środków funduszu leśnego w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2011.5.56 | decyzja z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.5.17 | obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Techniki Budowlanej.

Dz.Urz.MI.2011.4.21 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi.

Dz.Urz.MSWiA.2011.6.33 | decyzja z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.2.9 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dz.Urz.KGPSP.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1272/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.33 | komunikat z dnia 12 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 164/05.

Dz.Urz.ULC.2011.8.34 | komunikat z dnia 12 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 518/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.32 | komunikat z dnia 12 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1025/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.31 | komunikat z dnia 11 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2011.7.91 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2011.7.91 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2011.7.91 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2011.7.92 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2011.7.93 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.55 | komunikat z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2011.8.98 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2011.8.98 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2011.8.98 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2011.8.98 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2011.8.98 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2011.8.98 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący