Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komisji socjalnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2011.1.9 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego.

Dz.Urz.GDOŚ.2011.1.8 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2011.6.88 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2011.6.88 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2011.6.86 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2011.6.87 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2011.6.89 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2011.6.90 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.35 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.35 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.35 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.35 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie i wprowadzenie dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.Urz.MON.2011.7.90 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 921/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.29 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2011.7.89 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.22 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imion szkołom wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Dz.Urz.MEN.2011.1.26 | zarządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Dz.Urz.MEN.2011.1.27 | zarządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 598/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.28 | komunikat z dnia 31 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad obiegu informacji jawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.1.8 | zarządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2011.5.7 | informacja z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2011.5.68 | zarządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2011.5.69 | zarządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2011.5.70 | zarządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.21 | zarządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.4.38 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.4.38 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2011.4.16 | komunikat z dnia 30 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe w 2011 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2011.6.8 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.37 | decyzja z dnia 30 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do składu Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.4.37 | decyzja z dnia 29 marca 2011 r. | Akt indywidualny