Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.42 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.312 | pełnomocnictwo z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu podmiotowi leczniczemu Służbie Wywiadu Wojskowego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2013.311 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MŚ.2013.66 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MŚ.2013.66 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MŚ.2013.66 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2013.318 | decyzja z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2013.43 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2014.1.9 | decyzja z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2013.61 | komunikat z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Strefy pobierania opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2013.107 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2013.46 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

Dz.Urz.MZ.2013.50 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.46 | komunikat z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.35 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Termin rozpoczęcia aplikacji ogólnej w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2013.295 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2013.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.45 | komunikat z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.308 | pełnomocnictwo z dnia 20 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.309 | pełnomocnictwo z dnia 20 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie treści decyzji o nadaniu oznaczenia lokalizacji EPCD.

Dz.Urz.ULC.2013.106 | komunikat z dnia 20 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGPSP.2013.20 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie powołania Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.307 | decyzja z dnia 20 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: wytyczne w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych

Dz.Urz.KGP.2013.97 | wytyczne z dnia 20 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2013.46 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych.

Dz.Urz.MON.2013.306 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.40 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.40 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.21 t.j. | zarządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.21 t.j. | zarządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.44 | komunikat z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.43 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2013.60 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.30 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu do spraw przeglądu systemu bezpieczeństwa danych osobowych w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2013.11 | zarządzenie z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część ogólna.

Dz.Urz.KGP.2013.95 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część ogólna.

Dz.Urz.KGP.2013.95 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część ogólna.

Dz.Urz.KGP.2013.95 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część ogólna.

Dz.Urz.KGP.2013.95 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część szczególna.

Dz.Urz.KGP.2013.94 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część szczególna.

Dz.Urz.KGP.2013.94 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część szczególna.

Dz.Urz.KGP.2013.94 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część szczególna.

Dz.Urz.KGP.2013.94 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji i ustanowienie Święta Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2013.304 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji i ustanowienie Święta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2013.305 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta Centralnej Grupy Działań Psychologicznych

Dz.Urz.MON.2013.295 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.299 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Krakowie.

Dz.Urz.MON.2013.301 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Siedlcach.

Dz.Urz.MON.2013.296 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2013.303 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej FORMOZA.

Dz.Urz.MON.2013.300 | decyzja z dnia 18 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Przyznane środki finansowe na naukę na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.59 | komunikat z dnia 15 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Uchylenie decyzji w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.91 | decyzja z dnia 15 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy