Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2014.76

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 22 grudnia 2014 r.
o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane

Na podstawie § 15 ust. 5 oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) ogłasza się, co następuje:
1.
Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej w 2015 r.:
L.p.Dzień, miesiącGodzinyMiejsce egzaminu
1.13.011000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
2.22.011000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
3.10.021000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
4.19.021000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
5.10.031000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
6.19.031000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
7.14.041000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
8.23.041000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
9.12.051000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
10.21.051000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
11.09.061000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
12.18.061000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
13.07.071000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
14.16.071000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
15.08.091000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
16.17.091000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
17.06.101000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
18.15.101000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
19.03.111000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
20.12.111000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
21.01.121000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
22.10.121000, 1130Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
2.
Egzaminy przeprowadza się w formie testu pisemnego w języku polskim, chyba że osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu złoży, nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu, pisemny wniosek o jego przeprowadzenie w języku angielskim.