Stawki jednostkowych opłat trasowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2014.88

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE Nr 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

Na podstawie art. 130 ust. 10 oraz art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) ogłasza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdzone na rok 2015 stawki jednostkowe opłat trasowych stanowią załącznik do obwieszczenia.
§  2.
Stopa procentowa odsetek za niezapłacone w terminie należności z tytułu opłat trasowych na 2015 r. wynosi 10,30% w stosunku rocznym.

ZAŁĄCZNIK

Stawki jednostkowe opłat trasowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

STREFAGlobalna stawka jednostkowa***Zastosowany kurs wymiany 1 euro =
Belgia - Luxemburg *70.79-/-
Niemcy *90.26-/-
Francja *70.11-/-
Wlk. Brytania92.560.790795 GBP
Holandia *66.68-/-
Irlandia *29.71-/-
Szwajcaria98.641.20749 CHF
Portugalia Lizbona *37.24-/-
Austria *73.45-/-
Hiszpania kont. *71.80-/-
Hiszpania Wyspy Kan. *58.47-/-
Portugalia Santa Maria *10.43-/-
Grecja *38.49-/-
Turcja31.322.85256 TRY
Malta *22.44-/-
Włochy *78.91-/-
Cypr *37.02-/-
Węgry35.90312.876 HUF
Norwegia52.308.18050 NOK
Dania63.407.44340 DKK
Słowenia *68.47-/-
Rumunia37.464.40694 RON
Czechy43.7927.5681 CZK
Szwecja66.409.18850 SEK
Słowacja *55.49-/-
Chorwacja46.167.62155 HRK
Bułgaria30.991.95575 BGN
b. Jugosłowiańska Rep. Macedonii55.4561.1855 MKD
Mołdawia49.8318.3250 MDL
Finlandia *56.34-/-
Albania45.60139.546 ALL
Bośnia i Hercegowina38.441.92252 BAM
Serbia - Czarnogóra - KFOR42.40118.572 RSD
Litwa **46.953.45175 LTL
Polska34.474.18785 PLN
Armenia32.32525.881 AMD
Łotwa *27.69-/-
Gruzja25.182.23995 GEL
*: Państwa należące do Europejskiej Unii Walutowej (EUW).

**: Litwa zostanie członkiem strefy EURO z dniem 1 stycznia 2015 r.

***: Stawki jednostkowe opłat trasowych obejmują stawkę administracyjną EUROCONTROL na 2015 r. wynoszącą 0,11 EUR