Departmental acts

Wybór przedstawicieli pracowników w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2013.27 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.33 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2013.293 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2013.293 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2013.293 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2013.293 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2013.293 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie treści decyzji o nadaniu oznaczenia lokalizacji EPJS.

Dz.Urz.ULC.2013.105 | komunikat z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN.

Dz.Urz.MON.2013.294 | decyzja z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Dz.Urz.MKiDN.2013.45 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Uruchomienie III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Dz.Urz.MON.2013.290 | decyzja z dnia 12 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2013.40 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.71 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MS.2013.291 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

Dz.Urz.GUM.2013.29 | obwieszczenie z dnia 7 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie systemu informatycznego "Sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych pk. Sl SPRAWDZIAN".

Dz.Urz.MON.2013.288 | decyzja z dnia 7 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie powołania Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sil Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.289 | decyzja z dnia 7 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.284 | pełnomocnictwo z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.285 | pełnomocnictwo z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.286 | upoważnienie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej.

Dz.Urz.MZ.2013.45 | obwieszczenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.39 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.39 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.65 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Nabór na aplikację prokuratorską w 2014 r.

Dz.Urz.MS.2013.290 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Nabór na aplikację sędziowską w 2014 r.

Dz.Urz.MS.2013.289 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.67 | decyzja z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2013.39 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne".

Dz.Urz.MTBiGM.2013.69 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.283 | upoważnienie z dnia 4 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutów jednostkom Wojsk Specjalnych.

Dz.Urz.MON.2013.292 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.GUS.2013.42 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską.

Dz.Urz.MSZ.2013.31 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską.

Dz.Urz.MSZ.2013.31 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.291 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.291 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.291 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.291 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.291 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.291 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Oddziałowi Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2013.281 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i szczegółowe zasady funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego.

Dz.Urz.MON.2013.280 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt utracił moc

Program Szczepień Ochronnych na rok 2014.

Dz.Urz.MZ.2013.43 | komunikat z dnia 31 października 2013 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2013.44 | obwieszczenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.

NFZ.2013.63 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb kierowania na badanie poligraficzne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2013.40 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb kierowania na badanie poligraficzne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2013.40 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.277 | decyzja z dnia 31 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.278 | decyzja z dnia 31 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.82 | zarządzenie z dnia 31 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadzór i kontrola nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa.

Dz.Urz.MKiDN.2013.43 | zarządzenie z dnia 30 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA.

Dz.Urz.MKiDN.2013.44 | zarządzenie z dnia 30 października 2013 r. | Akt indywidualny