Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.74 | zarządzenie z dnia 10 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.65 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2013.36 | obwieszczenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Raport Roczny z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.61 | obwieszczenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie stacji pilotowej w porcie Ustka.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.62 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Wskazanie jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.63 | zarządzenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2013.33 | decyzja z dnia 9 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadanie imienia patrona 43. Bazie Lotnictwa Morskiego.

Dz.Urz.MON.2013.260 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 9. Batalionu Łączności przez 9. Batalion Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2013.261 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.11 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.11 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.11 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.11 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.11 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.11 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.11 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.11 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.11 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2013.258 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego.

Dz.Urz.MON.2013.256 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 11. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2013.250 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Dz.Urz.MON.2013.257 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

Dz.Urz.MON.2013.255 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku.

Dz.Urz.MON.2013.254 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie.

Dz.Urz.MON.2013.253 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 112. Batalionu Remontowego.

Dz.Urz.MON.2013.249 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2013.248 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2013.262 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2013.252 | decyzja z dnia 8 października 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2013.88 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2013.61 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2013.62 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.59 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.60 | zarządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Wsparcie przez Żandarmerię Wojskową ochrony lotnisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2013.272 | decyzja z dnia 7 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2013.32 | zarządzenie z dnia 7 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona 4. Zielonogórskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu.

Dz.Urz.MON.2013.243 | decyzja z dnia 4 października 2013 r. | Akt indywidualny

Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dz.Urz.WUG.2013.33 | zarządzenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dz.Urz.WUG.2013.33 | zarządzenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dz.Urz.WUG.2018.74 t.j. | zarządzenie z dnia 4 października 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dz.Urz.WUG.2018.74 t.j. | zarządzenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dz.Urz.WUG.2018.74 t.j. | zarządzenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dz.Urz.WUG.2019.47 | zarządzenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej 50+ w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.32 | zarządzenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Karty Dużej Rodziny.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.30 | zarządzenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Raport konwersji krajowych kwalifikacji dla statków powietrznych o MTOM poniżej 5 700 kg.

Dz.Urz.ULC.2013.94 | wytyczne z dnia 3 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.32 | zarządzenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Organizacja systemu stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.87 | wytyczne z dnia 2 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2013.57 | zarządzenie z dnia 2 października 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2013.57 | zarządzenie z dnia 2 października 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2013.57 | zarządzenie z dnia 2 października 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2013.56 | zarządzenie z dnia 2 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2013.55 | zarządzenie z dnia 1 października 2013 r. | Akt utracił moc

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica w sezonie lato 2013.

Dz.Urz.ULC.2013.91 | obwieszczenie z dnia 1 października 2013 r. | Akt obowiązujący