Departmental acts

Powołanie Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.13 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.13 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2016.5 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.11 | decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Termin oraz zasady punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2016.2 | komunikat z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2016.1 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2016.17 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2016.8 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2016.20 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2016.3 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2016.5 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2016.4 | komunikat z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2016.3 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Rozwiązanie Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.12 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Ålesund (Królestwo Norwegii).

Dz.Urz.MSZ.2016.4 | decyzja z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Ålesund (Królestwo Norwegii).

Dz.Urz.MSZ.2016.4 | decyzja z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wysokość maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNF.2016.1 | komunikat z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zasady 147 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2016.3 | informacja z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia analizy działań Ministerstwa Środowiska dotyczących spraw obronnych.

Dz.Urz.MŚ.2016.11 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.Urz.KNF.2016.3 | uchwała z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.Urz.KNF.2016.3 | uchwała z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Rozliczenie zużycia paliw przez służbowy sprzęt transportowy, agregaty i pozostałe urządzenia techniczne.

Dz.Urz.KGSG.2016.2 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Rozliczenie zużycia paliw przez służbowy sprzęt transportowy, agregaty i pozostałe urządzenia techniczne.

Dz.Urz.KGSG.2016.2 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Rozliczenie zużycia paliw przez służbowy sprzęt transportowy, agregaty i pozostałe urządzenia techniczne.

Dz.Urz.KGSG.2016.2 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2016.5 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2016.7 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2016.6 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.9 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.9 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.9 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.9 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.4 | decyzja z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant".

Dz.Urz.MZ.2016.10 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy