Dzienniki resortowe

B.I.LP.2017.5.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2017 r.

DECYZJA Nr 95
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie powołania Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2017-2020

GD.000.2.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r, oraz w wykonaniu zadania, o którym mowa w § 9 tego Statutu, ustalam, co następuje:

§  1.  Powołuję Kolegium Lasów Państwowych - zwane dalej Kolegium - w następującym składzie:

Dyrektorzy RDLP i zastępcy

1. Roman Dobrzyński - Toruń

2. Adam Kornat - Lublin

3. Anna Paszkiewicz - Szczecinek

4. Sebastian Smoluk- Olsztyn

5. Marek Szary - Radom

6. Cezary Świstak - Białystok

7. Marian Wiśniewski - Piła

Nadleśniczowie

8. Ewelina Boruń - Chrzanów

9. Wiesław Chojnacki - Kalisz

10. Piotr Fitas - Suchedniów

11. Paweł Górski - Żmigród

12. Wojciech Grochala - Głusko

13. Jacek Karczewski - Susz

14. Józef Legutko - Gorlice

15. Jan Lesser - Lipinki

16. Jacek Liziniewicz - Gostynin

17. Michał Michalak- Gniezno

18. Bartłomiej Obajtek- Choczewo

19. Tadeusz Ogonowski - Jarosław

20. Piotr Olesiak- Ujsoły

21. Paweł Panaś - Rymanów

22. Tomasz Partyka - Wałcz

23. Bogusław Piątek - Łochów

24. Dorota Piechowska - Osie

25. Grzegorz Półtorak - Kłobuck

26. Przemysław Zwaduch - Zdroje

Leśniczowie

27. Stanisław Kotulski - Leżajsk

28. Sławomir Krakowiak- Fałków

29. Dariusz Kwaśniewski - Woziwoda

30. Piotr Słoka - Barycz

Inne stanowiska

31. Czesław Czochra - główny specjalista w RDLP w Łodzi

32. Agnieszka Firer - Wydział Analiz i Planowania w RDLP we Wrocławiu

33. Teresa Grotkiewicz - sekretarz Nadleśnictwa Miechów

34. Krzysztof Kwiatkowski - inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Radom

35. Dariusz Rzepa - dyrektor Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

36. Tomasz Siciński - komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Niepołomice

37. Celina Wielkowska - starszy specjalista w Nadleśnictwie Wyszków

38. Krzysztof Wiśniewski - inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie

Nauka

39. Dr hab. Janusz Czerepko- Instytut Badawczy Leśnictwa

40. Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz - Katedra Fitopatologii Leśnej, Wydział Leśny UP w Poznaniu

41. Prof. dr hab. Piotr Łakomy - Wydział Leśny UP w Poznaniu

42. Prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski - Wydział Leśny UR w Krakowie

43. Prof. dr hab. Ewa Ratajczak - Instytut Technologii Drewna

44. Katarzyna Żółkoś - kierownik Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego

45. Prof. Henryk Żybura - Wydział Leśny SGGW

Organizacje społeczne, ekologiczne, zawodowe i inne

46. Jacek Bożek - Klub Gaja

47. Jacek Cichocki - Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność"

48. Janusz Dawidziuk - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

49. Marian Dobrzyński - Związek Producentów i Eksporterów Palet Drewnianych w Polsce

50. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - Polskie Towarzystwo Leśne

51. Tadeusz Ignaciuk - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych

52. Jędrzej Kasprzak - Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

53. Ryszard Kapuściński - Liga Ochrony Przyrody

54. Stanisław Kiepura - Związek Producentów i Eksporterów Palet Drewnianych w Polsce

55. Zbigniew Kuszlewicz - Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność"

56. Ewa Kwiecień - Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

57. Piotr Nalewajek - Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego Budowlani

58. Prof. dr hab. Piotr Paschalis - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

59. Mirosław Pietkiewicz - Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnictwa

60. Tomasz Podsiedlik - Krajowy Sekretariat Budownictwa, Przemysłu Drzewnego, Ochrony Środowiska NSZZ Solidarność 80

61. Andrzej Samborski - International Paper Kwidzyn

62. Bronisław Sasin - Związek Leśników Polskich w RP

§  2.  Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  3.  Do właściwości Kolegium Lasów Państwowych należy wydawanie, adresowanych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, opinii doradczych w następujących sprawach:
a) perspektywicznych planów rozwoju Lasów Państwowych i polityki Lasów Państwowych,
b) projektu planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych,
c) zmian prawnych i organizacyjnych w Lasach Państwowych,
d) raportu o stanie lasów,
e) innych spraw, w których uzna za konieczne zasięgnąć opinii Kolegium.
§  4.  Zasady działania oraz tryb pracy Kolegium określa regulamin Kolegium Lasów Państwowych.
§  5.  Obsługę Kolegium prowadzi Gabinet Dyrektora.
§  6.  Kadencja Kolegium trwa trzy lata, począwszy od wejścia decyzji w życie.
§  7.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.