Departmental acts

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2016.2 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2016.2 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2016.3 | komunikat z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego".

Dz.Urz.MNiSW.2016.1 | komunikat z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2016.8 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw projektu programu z zakresu zdrowia prokreacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2016.4 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe na lotnisku Olsztyn-Mazury.

Dz.Urz.ULC.2016.4 | ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za grudzień 2015 r.

Dz.Urz.MF.2016.1 | obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku BIAŁA PODLASKA.

Dz.Urz.ULC.2016.3 | ogłoszenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie i tryb działania Społecznej Rady Sportu.

Dz.Urz.MSiT.2016.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie i tryb działania Społecznej Rady Sportu.

Dz.Urz.MSiT.2016.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie i tryb działania Społecznej Rady Sportu.

Dz.Urz.MSiT.2016.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2016.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2016.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2016.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2016.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2016.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2016.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.6 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.6 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.6 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.7 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2016.2 | decyzja z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Dz.Urz.WUG.2020.18 t.j. | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Unieważnienie pieczęci urzędowych.

Dz.Urz.MON.2016.5 | komunikat z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MRiRW.2016.1 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.5 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MON.2016.6 | obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2018.67 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.2 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.2 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.2 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2018.66 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Honorowego Komitetu Głównych Geologów Kraju.

Dz.Urz.MŚ.2016.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji do spraw technologii i analityki w działalności geologiczno-górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.2 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Geologicznej.

Dz.Urz.MŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Geologicznej.

Dz.Urz.MŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Geologicznej.

Dz.Urz.MŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.4 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.4 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.4 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.10 | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.10 | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.65 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.65 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.65 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.78 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.78 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.149 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny