Departmental acts

Ustalenie standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

Dz.Urz.MS.2016.76 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Polityki Jakości Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2016.3 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości - Koordynatora do Spraw Równego Traktowania.

Dz.Urz.MS.2016.49 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Domowi Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Dz.Urz.MKiDN.2016.5 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Domowi Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Dz.Urz.MKiDN.2016.5 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi.

Dz.Urz.MSWiA.2016.2 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi.

Dz.Urz.MSWiA.2016.2 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi.

Dz.Urz.MSWiA.2016.2 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2016.25 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2016.17 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2016.18 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2016.21 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2016.23 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2016.24 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2016.26 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2016.45 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2016.29 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2016.31 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2016.33 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2016.37 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2016.38 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2016.38 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Olsztynie.

Dz.Urz.MS.2016.39 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Opolu.

Dz.Urz.MS.2016.40 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2016.41 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2016.44 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2016.47 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2016.19 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2016.22 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2016.27 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2016.46 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2016.46 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2016.30 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2016.32 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2016.34 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2016.42 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2016.48 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2016.20 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2016.28 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2016.35 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2016.43 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2016.43 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2016.36 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2016.3 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2016.3 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2016.3 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2016.6 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz nadania statutu.

Dz.Urz.MKiDN.2016.4 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji Ekonomicznej.

Dz.Urz.MZ.2016.14 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji.

Dz.Urz.GITD.2016.2 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.5 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.5 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.4 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.4 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.4 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.4 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Metody oceny, pomiaru oraz raportowania stanu nawierzchni drogi startowej.

Dz.Urz.ULC.2016.6 | wytyczne z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nabór na aplikację prokuratorską w 2016 r.

Dz.Urz.MS.2016.13 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Nabór na aplikację prokuratorską w 2016 r.

Dz.Urz.MS.2016.13 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Nabór na aplikację sędziowską w 2016 r.

Dz.Urz.MS.2016.12 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc