Pytania i odpowiedzi

Czy od kwoty zadośćuczynienia pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy niezamortyzowana wartość nakładów poniesionych w dzierżawionym obiekcie stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy podatnik może anulować zgłoszenie rejestracyjne złożone na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować w przypadku używanej hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy czynności wykonywane przez biegłego sądowego podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi umorzenie zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy koszty przedstawicielstwa w Tunezji można rozliczyć bezpośrednio w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Czyż Sławomir | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie wynajmowanie urządzeń z których korzysta się nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować papier biurowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Przy jakich rodzajach prac dozwolone jest używanie tzw. czapko-kasków, zamiast hełmów ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób określić świadczenie urlopowe nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy sprzedaż wierzytelności jest opdatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

Czy studnia stanowi budowlę na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować dofinansowanie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo sklasyfikować leasing urządzenia wraz z serwisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może skierować pracownika na badania profilaktyczne poza godzinami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Kto może wydać decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy przekazanie pracownikom firm współpracujących kart płatniczych spowoduje konieczność wystawienia PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy poniesione przez podatnika wydatki stanowią koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakiej wartości wprowadzić nieruchomość do majątku firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dochód ze sprzedaży akcji w 2016 r. podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2017 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakich rozliczeń z urzędem skarbowym powinien dokonać pracownik, który wynajmuje swojemu pracodawcy mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w 2011 r. dla bilardu i kręgli?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy związki zawodowe wypłacające pracownikowi pomoc finansową powinny z tego tytułu wystawić mu informację PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy doliczyć do przychodu pracownika koszt zakupionych przez pracodawcę szkieł korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można amortyzować część budynku mieszkalnego wykorzystywaną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz Kościoła na remont ławek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy wycena nieruchomości powinna obejmować również część dobudowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować lokal wynajęty od gminy na pracownię artystyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie wypłacone byłemu pracownikowi będącemu emerytem korzysta ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku oddania do używania prawa majątkowego jakim jest udział?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak najkorzystniej pod względem podatkowym dokonać sprzedaży tej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki wynikają z udzielenia pożyczki spółce z o.o. na działalność bieżącą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu spłacanego za skradziony samochód są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie z tytułu umów o świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie są możliwości rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi mianowanemu, wobec którego zastosowano ograniczenie zatrudnienia, przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy amortyzować środek trwały w przypadku zbycia 50% udziału w nim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć system przesyłu surowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wykupienie przez spółkę nieposiadającą ZFŚS leków dla pracownika stanowi dla niego przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wygląda dekret nabycia środka trwałego wraz z przejęciem długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy honoraria autorskie i zwykłe wynagrodzenie pracownika można rozliczać na odrębnych listach płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie wymagania powinny spełniać dodatkowe osłony mocowane przy tokarce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Ile wynosi czas pracy wychowawcy internatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ustalić i zapisać w informacji o warunkach zatrudnienia wymiar urlopu niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w PIT-37 jest możliwość odliczenia dojazdów do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy nieodpłatne udzielanie porad prawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2013 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne