Pytania i odpowiedzi

Kiedy powstaje obowiązek w VAT przy wydaniu towaru z magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przekazywanie prezentów pracownikom przechodzącym na emeryturę należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie szkoleń na licencjonowanych zarządców cmentarzy podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak się bronić w przypadku niesłusznego wpisania do rejestru długów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Bekas Monika | Aktualne

Czy przy nabyciu samochodu od pracodawcy (np. po zakończeniu umowy leasingu) pracownik jest zobowiązany do zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży soków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje zmiany przeznaczenia części budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy opodatkować przychód z tytułu wynajmu apartamentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

U której ze stron nieodpłatnego użyczenia występuje przychód z tytułu tego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy żona może wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód będący własnością męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować wydatki w wysokości 11.000 zł poniesionego na nabycie usług brukarskich przy budowie parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć podstawę opodatkowania dla osoby przekazującej aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Według jakiej stawki ryczałtu opodatkować wytwarzanie części do samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zbycie majątku spółki rodzi jakieś skutki podatkowe dla spółki albo dla nabywających?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy przyjąć dla budynku mroźni, który wg klasyfikacji KŚT należy do grupy 104?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy działalność w zakresie tworzenia wizerunku firmy może być opodatkowana ryczałtem w wysokości 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wypłacone wynagrodzenie podlega w Polsce podatkowi od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Czy koszty przygotowania projektu technicznego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wykonanych usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rata leasingowa musi być zapłacona, aby spółka mogła ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy dochody uzyskiwane przez wspólnotę mieszkaniową podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co dla adwokata stanowi obrót z tytułu wykonania usługi na zlecenie sądu (tzn. reprezentacja z urzędu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zbycie przez spółkę składnika jej majątku oznacza wznowienie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można amortyzować wniesione aportem do spółki spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy odpisy na PFRON stanowią koszt podatkowy dla instytutu prowadzącego tylko działalność statutową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy w szafkach przeznaczonych do przechowywania odzieży własnej pracownicy mogą przechowywać także kanapki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2011 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak długo nauczyciel może korzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, po upływie 182 dni zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieruchomość wniesiona jako wkład niepieniężny do spółki akcyjnej może być wyceniona wg wartości rynkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak opodatkować darowiznę przedsiębiorstwa dokonaną na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak będzie opodatkowana sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez udziałowca, który jest obywatelem Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy SP ZOZ-y podlegają obowiązkowo kontroli audytu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie warunki powinna spełnić matka ubiegająca się o zasiłek rodzinny na córkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić podstawę zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy, która urodziła kolejne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkować nabycie środka trwałego wraz z przejęciem długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć ulgę odsetkową od kredytu, z którego miedzy innymi zakup domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dofinansowanie na zakup amortyzowanych środków trwałych stanowi dla podatnika przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować w NZOZ wydanie leków z apteki na potrzeby własne ośrodka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak na gruncie podatku od nieruchomości opodatkować budynek o funkcji usługowo-mieszkalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wykazać przekazanie gratisu w formie pościeli dla celów podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pożyczka między przedsiębiorcami podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje w przypadku produkcji mebli kuchennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć w Polsce osobę z Filipin zatrudnioną w Polsce jako opiekunka do dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu po dokonanej darowiźnie mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach wydatek poniesiony na wymianę całej tapicerki i podłogi w autobusie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne