Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna jest generalnym wykonawcą robót budowlanych dla inwestora, który realizuje kontrakt budowlany na Litwie. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym w Polsce, natomiast inwestorem jest spółka zarejestrowana na Litwie jako podatnik litewski. Wykonawca kontraktu, tj. spółka akcyjna powołała także na Litwie spółkę zależną będącą podatnikiem litewskim.

W obecnej sytuacji podwykonawcy litewscy wystawiają faktury za usługi budowlane dla litewskiej spółki zależnej "D". Litewska spółka zależna "D" będzie wystawiała faktury za usługę budowlaną wykonaną na Litwie dla GW (generalny wykonawca), tj. spółki akcyjnej zarejestrowanej w Polsce.

Jak powinna wyglądać taka faktura czy z adnotacją "odwrotne obciążenie"?

Czy GW, tj spółka akcyjna powinna w danej sytuacji zarejestrować się jako podatnik VAT na Litwie?

Nadmieniam także,że dla spółki akcyjnej GW na Litwie wykonują także usługę budowlaną polscy podwykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?