Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W "dużej" wspólnocie mieszkaniowej jest 2-osobowy zarząd wybrany przez właścicieli uchwałą. Jeden z członków zarządu złożył rezygnację z tej funkcji. Wspólnota nie podjęła uchwały odwołującej członka zarządu.

Jaką moc prawną ma złożona rezygnacja?

Czy członek zarządu, który złożył rezygnację, automatycznie przestaje być członkiem zarządu, czy musi być przez właścicieli podjęta uchwała odwołująca członka zarządu?

Jeżeli taka uchwała nie zostanie podjęta, jakie czynności powinien podjąć członek zarządu, który nie chce pełnić tej funkcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?