Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może powierzyć budowę wodociągu swojemu zakładowi budżetowemu?

Urząd gminy zamierza zakupić materiał do wykonania odcinka sieci wodociągowej, wykonawstwo inwestycji chce powierzyć swojemu zakładowi budżetowemu który wykonuje zadania związane m.in. z zaopatrzeniem w wodę. Zakład budżetowy obciąży gminę notą księgową za robociznę. Po wykonaniu wodociągu gmina przekaże środek trwały zakładowi w użytkowanie.

Czy gmina może zlecić zakładowi wykonanie sieci wodociągowej?

Jaki prewskaźnik odliczenia VAT zastosować dla urzędu gminy czy zakładu?

Kto dokonuje korekty rocznej VAT od środków trwałych przekazanych do zakładu i według jakiego prewskaźnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?