Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Została wydana decyzja o warunkach zabudowy na działce sąsiedniej na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Czy może stać się ona podstawą do wydania warunków zabudowy na działce sąsiedniej?

W 2016 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy jak wyżej. Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne na działkę sąsiednią i w obszarze analizowanym nie zlokalizowano żadnej zabudowy, co jest niezaprzeczalną prawdą (najbliższa zabudowa oddalona jest o około 450 m), a front naszej działki wynosi 25 m. Jednakże w zeszłym roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy na działkę sąsiednią, której front wynosił około 150 m.

Czy wydane warunki zabudowy bez pozwolenia na budowę mogą stanowić podstawę do wydania warunków zabudowy w naszej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?