Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Budynek mieszkalny o powierzchni poniżej użytkowej 1000 m2 będzie przebudowywany oraz rozbudowywany. Budynek jest posadowiony na działce o niewielkiej szerokości, powyżej 16 m, jednak ze względu na niewielką szerokość obie ściany istniejącego budynku od strony bocznych granic działki są zbliżone na odległość mniejszą niż 4 m (z jednej strony około 3 m i z drugiej poniżej 3 m). W istniejących ścianach zbliżonych do granic działki na odległości 3 i poniżej 3 m są zlokalizowane okna. W budynkach na działkach sąsiednich, które również są zlokalizowane w takich niewielkich odległościach, również zlokalizowane są okna.

Czy w myśl § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w kwestiach związanych z modernizacją i przebudową elewacji (również tych zbliżających się na odległości 3 i poniżej 3 m) wystarczające będzie spełnienie warunków w sposób inny niż w rozporządzeniu, ale zgodnie ze stosowną ekspertyzą budowlaną i ppoż. w uzgodnieniu z wojewódzkim komendantem PSP, ale już bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od ministra?

Czy możliwa jest w kontekście dokonania przebudowy elewacji zmiana lokalizacji istniejących okien lub zmiana ich gabarytów również w trybie opisanym powyżej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?