Gdzie rozliczyć przychody pracownika oddelegowanego do pracy w Wielkiej Brytanii? - OpenLEX

Gdzie rozliczyć przychody pracownika oddelegowanego do pracy w Wielkiej Brytanii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, polska spółka z o.o., zatrudnia pracownika, polskiego rezydenta, na umowę o pracę. W okresie od 1.03. do 30.06.2017 r. spółka wysyłała pracownika na kilka delegacji (podróże służbowe) do Wielkiej Brytanii - łącznie pracownik spędził tam 60 dni. Wobec konieczności przeprowadzenia projektu na miejscu w Wielkiej Brytanii, spółka zamierza delegować pracownika (zmienić miejsce wykonywania pracy na Wielką Brytanię) na okres od 1.09.2017 do 28.02.2018 r. W trakcie delegowania pracownik będzie przyjeżdżał na tygodniowe okresy i będzie świadczył pracę w siedzibie spółki w Polsce. Przewidywany pobyt pracownika w Wielkiej Brytanii wynosi: - w okresie od 1.09. do 31.12.2017 r. - 90 dni - w okresie od 1.01. do 28.02.2018 r. – 50 dni. Obecnie spółka nie przewiduje dłuższego pobytu pracownika w Wielkiej Brytanii po 28.02.2018 r. Czy delegowanie - zmiana miejsca pracy na Wielką Brytanię - oznacza, że przyjazdy do Polski i świadczenie pracy w siedzibie spółki powinny być traktowane jako podróż służbowa? Czy pracownikowi należne będą koszty podróży, noclegu, diety? Czy prawidłowe jest, że wobec tego, że w 2017 r. łączny pobyt w Wielkiej Brytanii nie przekroczy 183 dni (60+90=150 dni), pracownik będzie rozliczany z całości dochodu z tytułu zatrudnienia w Polsce? W okresie 1.03.2017 r. – 28.02.2018 r. pracownik będzie przebywać w Wielkiej Brytanii powyżej 183 dni (60+90+50 = 200 dni). Jak i gdzie powinien być rozliczony PIT pracownika za 2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?