Czy znany jest ostateczny termin wprowadzenia wystawiania kart przekazania odpadów w systemie wagowym? - OpenLEX

Czy znany jest ostateczny termin wprowadzenia wystawiania kart przekazania odpadów w systemie wagowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy znany jest ostateczny termin wprowadzenia wystawiania kart przekazania odpadów w systemie wagowym w 2018 r.?

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów - dalej r.s.o. odpady o kodzie 16 01 03 mogą być wykorzystywane w procesie odzysku, w rekultywacji. Czy w ramach zamknięcia części składowiska należy w decyzji zawrzeć warunki?

2. Czy karty przekazania odpadów komunalnych od 2018 r. muszą być wystawiane na wadze? Czy znany jest już ostateczny termin?

3. Proszę wskazać rozporządzenie (podstawę prawną) do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o. dotyczącą magazynowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX