W jaki sposób spółka ABC powinna ująć w swoich księgach rachunkowych nabyte składniki aktywów spółki XYZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

ABC sp. z o.o. zajmuje się nadawaniem programów telewizyjnych. ABC sp. z o.o. zakupiła od syndyka masy upadłościowej XYZ sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwo działające pod firmą XYZ sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Zgodnie z umową ABC sp. z o.o. zakupiła:

• Znak towarowy (zgodnie z wyceną sądowego rzeczoznawcy majątkowego wart 2.500 zł),

• Środki trwałe (zgodnie z wyceną sądowego rzeczoznawcy majątkowego warte 110.00 zł),

• Towary (zgodnie z wyceną sądowego rzeczoznawcy majątkowego warte 20.000 zł),

• Wierzytelności (zgodnie z wyceną sądowego rzeczoznawcy majątkowego określone na wartość 30.000 zł - 5% wartości głównej z powodu małego prawdopodobieństwa odzyskania).

Zgodnie z księgami spółki XYZ sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wartość bilansowa środków trwałych wyniosła 130.000 zł, wartość towarów 230.800 zł, a kwota należności wynikająca z faktur wynosi 400.000 zł. ABC sp. z o.o. zapłaciła dla syndyka kwotę 120.000 zł.

W jaki sposób ABC sp. z o.o. powinna ująć w księgach tę transakcję?

Czy powstała różnica 120.000 –(2.500+110.000+20.000+30.000)=42.500 jest kapitałem z aktualizacji wyceny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy