Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia oraz o zasiłek pielęgnacyjny dla tego dziecka. Wniosek o ustalenie niepełnosprawności dla syna do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności został złożony w dniu 16.03.2017 r., jednakże został złożony na nieprawidłowym druku, gdyż dziecko ukończyło 16 rok życia. Właściwy wniosek uzupełniono w 04.05.2017 r. Z treści orzeczenia wynika, iż syn został zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności, wskazano,że wniosek wpłynął na orzecznictwo w dniu 16.03.2017 r., jednak ustalono, że niepełnosprawność jak i jej stopień istnieje od 04.05.2017 r.

Od kiedy przysługuje stronie prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego? Gdyby matka chciała się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne nad synem od kiedy przysługiwałoby prawo do świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?