Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Petentka złożyła wniosek o pomoc w postaci zasiłku celowego ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 16.06.2017 r. Wywiad środowiskowy przeprowadzono 19.06.2017 r. W składzie rodziny była petentka, mąż i trójka dzieci. Dochód stanowią świadczenia rodzinne i zasiłek chorobowy męża. Jeszcze nie wydaliśmy decyzji administracyjnej. Dnia 30.06.2017 r. mąż petentki został zatrzymany przez Policję i przebywa w areszcie na 3 miesiące.

Czy w czerwcu 2017 r. liczyć męża petentki w składzie rodziny i jego dochód w postaci zasiłku chorobowego?

Czy w lipcu 2017 r. doliczać do dochodu petentki - zasiłek chorobowy męża, jeśli wpłynie na konto bankowe (jego nie będziemy liczyć w składzie rodziny bo przebywa już w areszcie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?