Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie gminy jest prowadzona budowa drogi ekspresowej. Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przejmowane są grunty od osób fizycznych na rzecz przedmiotowej drogi. W ewidencji dokonuje się zmian na podstawie prawomocnej decyzji Wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej. Przejście gruntu nie będzie zawierane w formie aktu notarialnego, i tak ewidencja gruntów i budynków dokonała zmiany wpisując "stan od dnia 22.06.2017", zaś prawomocna decyzja Wojewody, na podstawie której tego wpisu dokonano jest z dnia 19.03.2017 r. W związku z powyższym, z jaką datą należy odpisać przedmiotowe grunty poprzedniemu właścicielowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?