Jak powinien postąpić organ przy wydaniu decyzji zrid, gdy w trakcie trwania postępowania zmienili się właściciele nieruchomości? - OpenLEX

Jak powinien postąpić organ przy wydaniu decyzji zrid, gdy w trakcie trwania postępowania zmienili się właściciele nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek o wydanie decyzji "zrid". Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało wysłane wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Organ wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Następnie chcąc wysłać zawiadomienie o wydaniu tej decyzji ( art. 11f ust. 3 ustawy) okazało się, iż kilka właścicieli (stron) w stosunku do zawiadomienia o wszczęciu postępowania - uległo zmianie.

Jak w powyższej sytuacji powinien postąpić organ: wysłać zawiadomienie o wydaniu decyzji właścicielom nieruchomości przy wszczęciu postępowania, czy nowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX