Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża. Następnie inwestor dobilansował złoże i uzyskał koncesję na wydobywanie kopalin u marszałka. Marszałek wydał koncesję, w której zawarł warunek, iż przedsiębiorca może rozpocząć działalność na podstawie jego koncesji nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się decyzji wygaszającej koncesję starosty. Złoże zostało rozliczone w dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny przedłożonym marszałkowi według stanu na koniec 2015 r. Inwestor do chwili obecnej prowadzi wydobycie na podstawie koncesji starosty.

Czy starosta przed wygaszeniem koncesji powinien zażądać dodatku rozliczeniowego nr 2 do dokumentacji geologicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?