Pytania i odpowiedzi

Czy jakiś przepis reguluje sposób i obowiązek numerowania dowodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak opodatkować przychody ze sprzedaży towarów po kosztach lub po cenie niższej od ceny zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest wysokość zaliczki na podatek dochodowy dla artysty plastyka z tytułu umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób spółka, która nie jest podatnikiem VAT, powinna rozliczyć podatek z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować zaliczki wypłacane na poczet dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak dokonać wyceny budowy oczyszczalni ścieków na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Turzyński Mikołaj | Aktualne

Jak ująć w ewidencji zdarzenia związane z egzekucją należności od dłużnika, który zalega z zapłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Kto ma prawo sprawdzić czy związki zawodowe nie nadużywają prawa do ochrony działaczy związkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie powinno być wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w magazynie środków ochrony roślin?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi będącemu krwiodawcą przysługuje cały dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy szkoła niepubliczna powinna zgłosić wyjazd zagraniczny do kuratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można zaliczyć nauczycielowi do wypłaty nagrody jubileuszowej, pracę w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Fota Magdalena | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi administracji, zatrudnionemu na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić obniżenia wymiaru godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym w sytuacji, gdy pracownik złożył PIT-2 niezgodnie z prawdą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy od nagrody uznaniowej nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać odpisu na ZFŚS za pracownika, który przeszedł na rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do obsług wykrojnika wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty podstawy opodatkowania w przypadku importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w systemie zadaniowego czasu pracy można czasowo powierzyć inną pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Ile dni i godzin urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi w momencie zmiany etatu z całego na 3/5?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką opodatkować usługi archeologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Aktualne

Czy szkolenia na ratowników wodnych, organizowane przez Stowarzysznie WOPR, mogą korzystać ze zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przed podjęciem działalności opodatkowanej spółka mogła odliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może odliczyć VAT z tytułu darowizny tablic naukowych dla zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy w zeznaniu rocznym za 2010 r. można odliczyć odsetki od kredytu za lata 2006-2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozliczyć w podatku dochodowym wniesienie spółki cywilnej do istniejącej spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego oraz VAT wykreuje przekazanie środków trwałych na potrzeby prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy wystawić PIT-11 dla cudzoziemca zatrudnionego na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć w PKPiR koszt palet służących do transportu towaru z Unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy środki otrzymane w ramach tej umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na naprawę samochodu firmowego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak zaksięgować zakup i przyłączenie do sieci punktu gazowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można zastosować podwyższoną stawkę amortyzacji dla intensywnie wykorzystywanych samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować kredyt odnawialny na rachunku bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy koszt rozbiórki jest kosztem uzyskania przychodu, czy podnosi wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakim koncie zaksięgować przychody z usług świadczonych sporadycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy zakup lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wnioskodawcy przysługuje status strony w postępowaniu w sprawie złego stanu technicznego dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

W jaki sposób dokonać przekształcenia stosunku pracy w zakresie zmiany stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Który organ jest kompetentny do wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy farmy wiatrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy nauczyciele wychowania fizycznego mogą żądać wygospodarowania oddzielnego pomieszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób dokonać rozliczenia różnic kursowych z tytułu wyceny kredytu na koniec roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Soprych Maciej | Nieaktualne