Czy minimalna kwota podstawy wymiaru zasiłku dotyczy świadczeń wypłacanych osobom przebywającym na urlopie macierzyńskim i na... - OpenLEX

Czy minimalna kwota podstawy wymiaru zasiłku dotyczy świadczeń wypłacanych osobom przebywającym na urlopie macierzyńskim i na urlopie rodzicielskim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Królikowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica od czerwca 2016 r. przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Do podstawy zasiłków wliczane jest wynagrodzenie z 2015 i 2016 r. Wynagrodzenie jest mniejsze niż najniższe wynagrodzenie z 2017 r.

Czy podwyższenie najniższego wynagrodzenia dotyczy również pracownic przebywających na urlopach macierzyńskich rodzicielskich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX