Jakie są kary za niewykonywanie obowiązku usunięcia odpadów przez ich posiadacza, któremu cofnięto zezwolenie na zbieranie... - OpenLEX

Jakie są kary za niewykonywanie obowiązku usunięcia odpadów przez ich posiadacza, któremu cofnięto zezwolenie na zbieranie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r.

PYTANIE

Jakie są przepisy karne, administracyjne kary pieniężne lub inne możliwe środki do zastosowania, jeżeli posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie na zbieranie odpadów bez odszkodowania, nie usunął odpadów i skutków prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt? Przedsiębiorca nie prowadzi już działalności gospodarczej, umowa najmu nieruchomości została rozwiązana, a egzekucja na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 t.j. ze zm.) jest bezskuteczna z uwagi na brak możliwości zastosowania środków przewidzianych w art. 1a pkt 12a tej ustawy. Do dnia dzisiejszego odpady nie zostały usunięte.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX