Pytania i odpowiedzi

Czy możliwe i skuteczne prawnie jest wypowiedzenie umowy kredytowej tylko przez jednego ze współkredytobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów i w jakim trybie gmina może sprzedać sieć gazową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu czekolady w proszku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaką kwotę wykazać w pozycji 75 deklaracji PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła w przypadku wypłaty dywidendy wspólnikom będącym obywatelami Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać korektę zwiększającą wartość WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Na jakich kontach i w którym roku ująć zwrot VAT-u w księgach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakich sytuacjach należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć staż urlopowy pracownikowi, który ukończył liceum dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie dokumenty powinny się znaleźć w teczce akt osobowych nowo zatrudnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy należy skierować na badania kontrolne pracownika, który miał przerwę w zwolnieniu lekarskim na weekend?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek w PCC po stronie cesjonariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak wykazać w CIT-8 przychód zwolniony pochodzący z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do budowy domu opieki wraz z przychodnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe niesie za sobą wniesienie przedsiębiorstwa aportem do tworzonej spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć do przeliczenia kompensaty zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie z tytułu powołania członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy ująć otrzymanie dofinansowania do kształcenia młodocianych w księgach rachunkowych firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak wycenić i zaksięgować zawarcie i rozliczenie umowy zawartej z bankiem na terminową sprzedaż waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

W jaki sposób liczy się współczynnik płynności szybkiej (CR)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak powinnam wykazać na liście płac polisę na życie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy rozliczyć rozłożenie na raty zwrotu zaliczki przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jaki sposób powinna przebiegać procedura rozpatrzenia wniosku o prolongatę opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Grotkiewicz Magdalena | Nieaktualne

Czy szkoła ma obowiązek objęcia opieką socjalną emeryta - byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki na remont i ulepszenie obcego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakimi wytycznymi powinna być zgodna odzież i obuwie robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy można wykonywać w pomieszczeniach wewnątrz hal produkcyjnych prace związane z obsługą komputerów przez 8 h?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy od zakupu wina kolekcjonerskiego należy odprowadzić akcyzę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jst należności z ZUS, które uległy przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy spółka w organizacji musi złożyć bilans za rok 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy pracownikowi można wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę ostatniego dnia maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do którego roku zaliczyć koszt z wystawionej w styczniu refaktury za zużyty w grudniu prąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na fakturze wystawionej przez dostawcę z Niemiec musi być zawarta informacja o tym, kto rozlicza podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła od płatności za nabytą od niemieckiej firmy usługę reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak wykazać w CIT-8 dotacje celowe na zadanie polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakich kursów należy przeliczyć wartość faktury, zakup waluty i rozchód z konta oraz zapłatę zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja wydatków strukturalnych w jednostce finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Jak należy amortyzować podatkowo leasingowane drukarki w przypadku leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak powinien wyglądać rozkład czasu pracy wychowawcy w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy stanowi wartość niematerialną i prawną nabyty projekt nowego produktu, który będzie w naszym asortymencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak powinna postąpić żona aby kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym mężu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymana przez grupę producencką dotacja na zakup gruntu będzie korzystała ze zwolnienia w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy gmina może zwrócić koszty dowożenia dziecka poniesione przez rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Który organ podatkowy jest właściwy do pobrania opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć niezwróconą przez upadłego kontrahenta kwotę wpłaconą na podstawie faktury proforma?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Kiedy wykazać fakturę korygującą za luty, jeśli podatnik otrzymał potwierdzenie w marcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych można wypłacić po 2 latach od wystąpienia nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne