Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dostępnych wyjaśnień wynika, że istniejące instalacje energetycznego spalania paliw, których moc mieści się w zakresie 1 do 50 MW zaliczają się do tzw. średnich źródeł spalania paliw i nie ma tu dla znaczenia, czy odprowadzane są jednym emitorem czy kilkoma. Zgodnie ze zmianami ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., jakie weszły w życie 27.11.2017 r., dla instalacji o ww. mocy objętych pozwoleniem bądź zgłoszeniem organ wezwie prowadzących instalację o informacje, o których mowa w art. 152 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2b, art. 184 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2c p.o.ś.

Czy odnośnie konieczności dostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 2b i 2c, należy rozumieć, że są je obowiązane złożyć tylko prowadzący instalacje, w których instalacja spalania paliw jest częścią innej instalacji wymagającej zgłoszenia bądź pozwolenia?

Posługując się przykładem: czy prowadzący posiadający pozwolenie bądź zgłoszenie na wprowadzanie gazów wyłącznie z instalacji energetycznego spalania paliw (np. ciepłownia, zakład, w którym jest tylko piec grzewczy) nie musi takiego oświadczenia przedkładać, zaś zakład produkcyjny (np. odlewnia), w którym częścią instalacji jest instalacja energetycznego spalania paliw, takie oświadczenie (odnośnie średniej kroczącej) musi przedłożyć?

Co w sytuacji, gdy nie będzie dotrzymany czas użytkowania określony jako średnia krocząca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację