Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 stycznia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2018 r.

PYTANIE

Czy odpady z grupy 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) mogą być przekazywane innym podmiotom niż te, które uzyskały zezwolenia na ich przetwarzanie?

Czy ewentualnie możliwe jest przeklasyfikowanie tego odpadu na inny kod?

Jak taka procedura powinna wyglądać dla tego odpadu (19 08 05), aby móc przeklasyfikować go na taki, który można oddać osobie fizycznej zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - dalej r.l.r.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację