W jaki sposób zweryfikować, czy między osobami będącymi członkami zarządu spółdzielni i członkami rady nadzorczej występują powiązania wynikające z pełnionych funkcji lub powiązania rodzinne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób zweryfikować, czy w przypadku osób będących członkami zarządu spółdzielni i członkami rady nadzorczej występują powiązania wynikające z pełnionych funkcji lub powiązania rodzinne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art.11)?

Jeśli zdecydujemy się na składanie oświadczeń przez w/w osoby, jaka winna być treść tego oświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access