Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 13 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2018 r.

PYTANIE

W zakładzie na dwóch lakierniach oraz dwóch suszarniach (osobne emitory dla każdej z lakierni) prowadzone są procesy powlekania metali wraz suszeniem oraz proces czyszczenia elementów na osobnym stanowisku z wyciągiem (osobny emitor). Dla procesu nakładania powłok malarskich oraz ich suszenia LZO wynosi 14,7 Mg na rok. Dla procesu czyszczenia (osobny rozpuszczalnik) LZO wynosi 0,45 Mg. W związku z tym zakład podlega pod standardy emisyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 4.11.2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów - dalej r.s.e.i.

Czy w związku z tym standard emisyjny dla procesu powlekania S1 wynosić będzie 100 mg/m3 dla powlekania i 100 mg/m3 dla suszenia (łączne zużycie LZO dla procesu na zakładzie wynosi 14,7 Mg), czy zgodnie z § 36 r.s.e.i. standard emisyjny dla procesu powlekania S1 wynosić będzie 75 mg/m3 dla powlekania i 50 mg/m3 dla suszenia (łączne zużycie LZO dla procesu nakładania/suszenia oraz procesu czyszczenia wynosi 15,15 Mg)?

Czy w związku z § 36 r.s.e.i. łączymy całą emisję ze wszystkich procesów prowadzących na zakładzie, ustalając standard emisyjny dla poszczególnych procesów zgodnie z tabelą 1 w załączniku 10 do r.s.e.i.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację