Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 13 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2018 r.

PYTANIE

Posiadamy instalację spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie < 100 MW. Posiadamy 3 kotły węglowe WR-25 ze wspólnym przewodem kominowym. Jeden z kotłów pracuje < 1500 godzin w roku. Zgodnie z konkluzjami BAT dla LCP graniczne wielkości emisji wynoszą:

- kocioł nr 1: SO2 – 360 mg/m3u, NOx – 270 mg/m3u, pyły – 18 mg/m3u

- kocioł nr 2: SO2 – 360 mg/m3u, NOx – 270 mg/m3u, pyły – 18 mg/m3u

- kocioł nr 3 (pracujący < 1500 godz./rok): BAT nie mają zastosowania, standardy emisyjne wynoszą: SO2 – 800 mg/m3u, NOx – 450 mg/m3u, pyły – 30 mg/m3u.

Jak odnieść się w tej sytuacji do zapisów konkluzji BAT: "W przypadku gdy część obiektu energetycznego spalania odprowadzająca spaliny za pomocą jednego lub większej liczby odrębnych przewodów we wspólnym kominie jest użytkowana przez mniej niż 1500 godz./rok, ta część obiektu może być rozpatrywana odrębnie do celów niniejszych konkluzji BAT. Dla wszystkich części obiektu zastosowanie mają BAT-AELs w odniesieniu do całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie tego obiektu. W takich przypadkach emisje z każdego z tych przewodów są monitorowane osobno"?

Czy drugie zdanie: "dla wszystkich części obiektu zastosowanie mają BAT-AELs w odniesieniu do całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie tego obiektu" oznacza, że pomimo jednego źródła pracującego < 1500 godz./rok całość obiektu energetycznego spalania podlega pod konkluzje BAT?

Czy emisje z tego obiektu można uśrednić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację